ווטסאפ - 050-8893750

מדריך התקנת TAILWIND


להתקנת TAILWIND CSS בREACT

1.נכתוב את הפקודות הבאות ב CMD בתיקיית הפרויקט :
npm install -D tailwindcss
npx tailwindcss init

2. לאחר מכן נדאג בקובץ ה CSS בשם tailwind.config.js
להוסיף את הקוד הבא כך ש TAILWIND יוכל לעבוד מול קבצי JS ו JSX בקלות במקום מאפיין ה CONTENT הנוכחי:

content:  [    "./src/**/*.{js,jsx,ts,tsx}",  ]

3. בקובץ ה index.css נרוקן את הקובץ ונכתוב את ה3 השורות הבאות:


@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

וזהו אנחנו מוכנים עם TAILWIND מותקן , לבדיקה ניתן להוסיף לתגית מסויימת את הקלאס הבא:
text-blue-500

אם הטקסט בתוך התגית נהפך לכחול TAILWIND מותקן בהצלחה במערכת

למדריך TAILWIND גרסת אלפא

דילוג לתוכן